Vorig jaar organiseerden de stichting ‘Oude Plantage’ op 15 september tijdens de Parkenmaand het 250-jarig bestaan van de Oude Plantage. Het werd een bruisend en drukbezocht evenement waarin nog eens extra aandacht werd gevestigd op dit oudste park van Rotterdam. Ter afronding van het 250-jarig bestaan heeft de stichting dit jaar een ambitiedocument opgesteld voor het park. 3 september jongstleden werd dit document aangeboden aan de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. (Het document is in haar geheel onderaan het artikel te downloaden).

Hieronder het laatste nieuws over ons oudste park ‘de Oude Plantage’

Het belang van groen

De Oude Plantage was het eerste stadspark van Rotterdam. Het lag ver buiten de toenmalige stadsdriehoek. In de afgelopen eeuwen zijn er diverse epidemieën geweest, maar niemand vermoedde dat begin dit jaar deze uitbraak zou komen. Door de Corona-epidemie zijn stadparken de belangrijkste oase geworden van de stad. Dicht bij huis is het de enige mogelijkheid om in de buitenlucht elkaar op gepaste afstand te ontmoeten, te sporten en even op adem te komen. Het belang van groen in de stad blijkt ondubbelzinnig.

Wethouder heeft woord gehouden …

Wethouder Wijbenga, vorig jaar de eregast bij de viering van de 250 jaar, heeft woord gehouden, achterstallig onderhoud van de Oude Plantage werd versneld uitgevoerd. Verschillende aanpassingen van wegen, paden en beplanting zijn de afgelopen tijd gerealiseerd. De Oude Plantage fungeert niet meer als één groot parkeerterrein, voor een aantal wegen geldt nu een parkeerverbod. Ook de LPG-pomp van de Shell is verdwenen. Dit betekent dat er geen LPG-tankwagens meer door het park rijden en de LPG-tank in het park leeg is. De veiligheid in het park is daardoor sterk verbeterd.

Evenemententerrein

Begin dit jaar hield de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk een hoorzitting. Wethouder Kasmi wilde advies over het aanwijzen van de Oude Plantage als locatie voor grootschalige evenementen. De stichting Oude Plantage heeft daarbij ingesproken. Het advies van de Gebiedscommissie komt uit op een beperkte toelating van kleinschalige wijk gebonden evenementen.

De stichting Oude Plantage blijft het erg jammer vinden dat het parkeerterrein van de Plantagelaan al jaren wordt gebruikt als opslagterrein van diverse aannemers. Dit parkeerterrein is daar niet voor bedoeld, aldus de stichting. Het doet afbreuk aan de bereikbaarheid en het aanzien van de Oude Plantage.

Uitbreidingsplannen van Excelsior

Dit voorjaar publiceerde Excelsior haar uitbreidingsplannen. De directe gevolgen voor de Oude Plantage lijken beperkt. Echter de druk vanuit Excelsior op de omgeving zal fors toenemen, dat geldt met name voor de parkeer- en verkeersdruk. De verkeersafwikkeling is nog niet goed doordacht, stelt de stichting Oude Plantage. Het bewonersinitiatief Kralingen aan de Maas biedt op dit punt een veelbelovend perspectief. Lees hier meer over in het ambitiedocument van de stichting (onderaan dit artikel te downloaden).

Oeververbinding

De stichting Oude Plantage heeft naar aanleiding van de plannen voor deze nieuwe oeververbinding een zienswijze ingediend. De aanlanding van een brug in de natuurpolder de Esch zal ook de relatie tussen de Oude Plantage en de natuurpolder verstoren. De stichting is van mening dat die relatie moet worden versterkt en zeker niet mag worden aangetast.

Nautilus en de Maas

De gebouwen van de roeiverenigingen Nautilus en de Maas behoeven verbetering aldus de stichting de Oude Plantage. Om dat doel te bereiken wordt gedacht aan het toelaten van een horecafunctie. In beginsel staat de stichting Oude Plantage daar positief tegenover. Begin oktober zal bij het voormalige clubgebouw van de Maas, Plantagelaan 2, een tijdelijk pop-up buitenrestaurant, de Maaskantine, worden geopend.

… wordt vervolgd …

 

Het ambitiedocument is hieronder als pdf. te downloaden:
Ambitiedocument.OudePlantage.september 2020

Het ambitiedocument is opgesteld door de stichting Oude Plantage.

Met medewerking van:
–  Joost Schrijnen, emeritus-hoogleraar stedenbouw TU Delft
–  Gerard Smits, oud-voorzitter van RV Nautilus
–  Huib Sneep, ecoloog en boomdeskundige
–  Dik Vuik, historicus