Het Lage Bergse Bos ligt in het gebied tussen Rotterdam Hilligersberg en Bleiswijk.

Omstreeks 1500 werd er in dit gebied massaal turf gestoken, dat als brandstof werd gebruikt. Twee eeuwen later was er niet veel meer over dan grote waterplassen, met hier en daar smalle stroken land, en de Rottedijk. Om het gebied weer bruikbaar te maken, besloot men tot droogmaking.

Molens

Voor de droogmaking gebruikte men in die tijd windmolens. Deze molens sloegen uit op het oude veenriviertje de Rotte. De viermolengang werd ook wel de Breggegang genoemd. Toen men in 1914 op electrische bemaling overging, waren de molens niet meer nodig. Er resteren twee (gerestaureerde) molenstompen.

Rottemeren

In 1970 is men begonnen met de aanleg van dit bos, dat ongeveer 216 hectare groot is. Het Lage Bergse Bos maakt deel uit van het recreatiegebied Rottemeren. Het is een recreatiebos, met mogelijkheden voor land- en waterrecreatie, dat geschikt is om een groot aantal bezoekers te ontvangen. Met name voor de wandelaar is er veel te genieten.

Bosrijk gebied

Het Lage Bergse Bos is een recreatiegebied in de gemeente Lansingerland.

Het is een bosrijk gebied afgewisseld met open gedeelten van water en land. Een gedeelte wordt begraasd met Schotse Hooglanders. Rond het recreatiegebied zijn diverse parkeerplaatsen aangelegd, inclusief twee dagcampings. Ten oosten van het gebied bevindt zich het Hoge Bergse Bos. Aan de overkant van de Rotte ligt het Ommoordse veld waar ook kinderboerderij de Blijde Wei is te vinden.

In januari 2019 is er begonnen met de ontbossing van een deel van het bos. Dit is om ruimte te maken voor een nieuwe snelweg.

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Contact.
Ik Accepteer