Een van de jongste stukjes Hoek van Holland is de Dixhoorn driehoek. In de zestiger jaren van de vorige eeuw is dit gebied gedeeltelijk drooggelegd en verder door natuurlijke aanzanding vanuit de Noordzee ontstaan. Het is doorkruist met wandel en fietspaden en inmiddels ontwikkeld tot een vrij exclusief duinpark.

De Van Dixhoorndriehoek is een jong duingebied met stuifduinen, vochtige valleien en begroeide passages vol duindoorn. Het natuurgebied (150 hectare) ligt tussen de oude boulevard en het strand van Hoek van Holland. Een deel van het gebied is overwoekerd met duindoorns. Een ander deel heeft het Zuid-Hollands Landschap afgeplagd. Daar kunnen de duinen weer stuiven, net als vroeger. Wandelaars mogen vrij rondstruinen door het stuifzandgebied, waarin grillige planten als zeewolfsmelk en blauwe zeedistels zó uit het droge zand omhoog lijken te schieten (bron: Zuid Hollands Landschap).

Bijzonder planten

De Van Dixhoorndriehoek is vernoemd naar ingenieur Van Dixhoorn. Hij liet in de jaren zeventig van de vorige eeuw zand dat vrijkwam bij de aanleg van de Europoort opspuiten voor de kust van Hoek van Holland. Dit als kustverbreding. Door de stroming en de wind verplaatste de 19 miljoen kubieke meter zand zich door de jaren heen. Nu vormt het een uitgestrekt duingebied. Toen het Zuid-Hollands Landschap het beheer van de Van Dixhoorndriehoek in 2013 overnam, waren de duinen vrijwel volledig dichtgegroeid met duindoorn. Vandaar dat we in delen van het gebied duindoorn hebben weggehaald. Zandhagedissen maken hier dankbaar gebruik van.

In de natte duinvalleien groeien zeldzame planten als parnassia, slanke gentiaan en orchideeën, zoals de vleeskleurige orchis. De poelen hebben we onlangs uitgediept. Door de droge zomers van de afgelopen jaren vielen veel poelen namelijk droog en dat terwijl dieren als de rugstreeppad en verschillende soorten libellen ervan afhankelijk zijn.

Nieuwe Waterweg

Het zand dat voor de ophoging van de Dixhoorn driehoek gebruikt is, is voor een groot deel afkomstig uit de Nieuwe Waterweg, voor het op diepte houden van die vaarroute naar Rotterdam. Schepen die er vele jaren lang doorheen gevaren hebben, waren vaak ook geladen met graan, kruiden en zaden voor diverse doeleinden. Op een of andere manier zijn er schepen geweest die een beetje van die lading hebben verloren, onder andere tijdens het lossen ervan. Dit is in het zand op de bodem van de Nieuwe Waterweg terecht gekomen en vervolgens in de Dixhoorn driehoek. Dit althans is de theorie die er bestaat over de soms heel bijzondere en voor Nederland unieke planten en struiken die tegenwoordig in de Dixhoorn driehoek voorkomen. Lange tijd blijven zaden onder de grond goed, dat is reeds lang bekend, dus is deze theorie niet bepaald onzinnig. Het maakt in elk geval de Dixhoorn driehoek tot een zeer mooi en exclusief gebied.

Nationaal Park Hollandse Duinen

De Van Dixhoorndriehoek maakt deel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit park wordt een gebied van 43 kilometer lang en 8,5 kilometer breed. Met zo’n 200 km2 omvat het een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met de oprichting van dit nationaal park zorgen we ervoor dat de natuur nog beter beschermd en behouden blijft.