’t Is vandaag een dag van vreugde, want er wordt een bos gepland´’

Het Kralingse Bos is het meest geliefde bos van de Rotterdammers. Wellicht ook omdat het deels door de Rotterdamse jeugd zelf is ingeplant. Het lied dat bij het planten van de eerste twee bomen in 1925 werd gezongen staat hieronder afgedrukt. Het “Boschplan” werd gerealiseerd op basis van het ontwerp van de beroemde landschapsarchitect Bijhouwer.


Grotere kaart weergeven

KralingseBos.01

Tweede Wereldoorlog
Door het opspuiten met grond uit de in aanleg zijnde Waalhaven ontstond hoogteverschil met de Alexanderplder. Van de oude verkaveling resteren alleen de Plaszoom en het Lagelandsepad. Het jonge bos heeft sterk te lijden gehad van de tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers hier hun kampementen en afweergeschut hadden en veel bomen in de kachel van de hongerende stadsbevolking verdwenen. De zuid- en oost rand van de plas werden gedempt met oorlogspuin, waarop na de oorlog de Kralingse Plaslaan en groenzones zijn aangelegd.

KIO-6026

Oostrand
De oost rand is enkele jaren terug heringericht en gesaneerd d.m.v. een leeflaag van klei. Langs de Kralingse Plas zijn bij de Plaszoom natuurlijke oevers aangelegd, die zich ontwikkelen tot mooie Zeggegraslanden. Aan de westzijde van de plas zijn vrijwel altijd Aalscholvers te zien. Vooral het zuidoostelijk deel van het bos kent oudere bospercelen en is een prachtig wandelgebied. Doordat veel hout blijft liggen zijn er in het bos ook veel soorten Paddenstoelen. Dat geldt ook voor het noordelijk deel van het bos, waar het beheer zo terughouden mogelijk is en gericht op versterking van de natuurwaarden.

KIO-6039

Vleugelnotenbos
Bijzonder is het Vleugelnotenbos op een voormalige huisvuilstort. Door de vele oude bomen is er sprake van veel bosvogels, waaronder Ransuil, Nachtegaal, Grote Bonte Specht, Koekoek en Vlaamse Gaai. Een andere bijzondere broedvogel is de Groene Specht. Tevens broedt er sinds enkele jaren een Ooievaarspaar op een wielpaal in het Hertenkamp. In het bos is een goed ontwikkelde kruidenflora aanwezig, karakteristiek voor een oud parkbos op kleiige grond. Enkele jaren terug zijn alle fietspaden opnieuw geasfalteerd, waardoor ze ook zeer geschikt zijn voor skeelers/ skaters. Aan de westkant bij Crooswijk zijn speelweides, het strandbad en een kinderboerderij (zie aldaar) aanwezig.

KIO-5992

Noord Westoever
Aan de noord westoever van de plas is een kleine heemtuin (zie filmpje onderaan) aanwezig met een knuppelpad door een Elzenmoeras en mooie vochtige graslandschappen en bosvegetaties. Dat het Kralingse Bos geliefd is bij de Rotterdammers bleek in 1995, toen in korte tijd door het Groen Platform duizenden handtekeningen werden opgehaald tegen de voorgenomen kap van een deel van het bos ten behoeve van uitbreiding van het paardenconcours CHIO. Hierdoor weigerde de gemeenteraad vervolgens geld ter beschikking te stellen voor de uitbreiding en bleven de bomen gespaard. Sindsdien is de onofficiele status stedelijk natuurgebied voor het Kralingse Bos omstreden.

Bosvrijwilligers
In Het Kralingse Bos is een zeer actieve vrijwilligersgroep actief. Wekelijks werken zij mee aan het ecologisch beheer van het bos ter aanvulling op de activiteiten van de gemeente Rotterdam. Een keer meewerken? Neem contact op met het Rotterdamse Parkenoverleg?