Tuin op de Pier is een initiatief van een honderdtal buurtbewoners in het Lloydkwartier in Rotterdam-Delfshaven. De tuin is intussen verhuist naar een andere locatie in de buurt vanwege bouwplannen.

Een oude terrein was ruim 7.500 m2 voorheen een braakliggende en troosteloos stuk bouwgrond in het oude havengebied van Rotterdam, dit terrein werd omgetoverd in een groene oase waar buurtbewoners konden recreëren, gezamenlijk voedsel verbouwen en vooral ook elkaar ontmoeten.

Eind 2018 moest het terrein worden ontruimd vanwege bouwplannen. De gemeente wees de bewoners een nieuw stuk grond aan dichtbij.

Stichting
De buurtbewoners hebben met elkaar een stichting opgericht en in korte tijd de mede- en samenwerking van tal van gemeentelijke diensten, bedrijven en instellingen verkregen. Dat is ook nodig omdat stichting Tuin op de Pier ambitieuze doelstellingen heeft. Niet alleen wil men een grote moestuin, buurtpark, fruitboomgaard en hondenspeelveld realiseren, maar dat willen wij ook doen door het tuinieren en de voedselproductie zo duurzaam mogelijk aan te pakken en daarbij innovatie niet te schuwen.

Gezamenlijk met studenten van de TU Delft ontwikkelde men een nieuw compostverwerking-systeem, regenwater van de omliggende huizenblokken werd omgeleid naar de tuin, zonnepanelen voor de energielevering, experimenten met permacultuur en ‘forest gardening’ en puinmuurtjes moeten voor een nieuw ecosysteem in een oud havengebied zorgen.

Sociale cohesie
Daarnaast wilde stichting Tuin op de Pier een stimulans zijn voor de sociale cohesie in de wijk. Het park, de moestuin en de fruitboomgaard moest uitgroeien tot een ontmoetingsplek midden in de stad, waar jong en oud, allochtoon en autochtoon, valide en minder valide, arm en rijk aan een gezamenlijk ideaal werken: een gezonde en groene leefomgeving. Die ambitie was geen loze kreet. Men vulde dit concreet in door het realiseren van speciale teeltbakken voor minder valide en ouderen en door met scholen de wegbezuinigde schooltuintjes terug te brengen. De verschillende generaties werden daardoor samengebracht.