Een park waar de Schotse Hooglanders grazen en een grote variatie aan begroeiing.

Het huidige park is veel natuurlijker aangelegd dan vroeger. Er zijn bijvoorbeeld ‘takkenrillen’ te vinden, waar snoeihout wordt neergelegd, zodat het in de natuur blijft. Verder zijn de oevers en de beplanting aangepast. Om de natuurlijke structuur te behouden, zijn er bovendien Schotse Hooglanders geïntroduceerd.

Groene grazers

Deze grazen het groen weg, zonder daarbij zo rigoureus te werk te gaan als een maaimachine. De harige dieren hebben dus een nuttige taak, maar zijn natuurlijk ook een echte publiekstrekker. Het park is zeer groen en er is veel variatie in vegetatie. Zo is er bijvoorbeeld een bos met alleen Kaukasische Vleugelnoot. Verder staan er bomen zoals o.a. de els, esdoorn, beuk, meidoorn en de vlier. Beschermde soorten die zich in het gebied bevinden zijn Zwanebloem, Dotterbloem, Grote Kaardebol en Brede Wespenorchis.

Vleermuizen

Er zijn ook veel kleine dieren in het park te vinden, zoals rietvogels, libellen en vlinders. Maar het meest bijzonder zijn toch wel de vleermuizen. In het park komen allerlei soorten voor, van de gewone dwergvleermuis, tot de rosse vleermuis en de watervleermuis. Overdag schuilen sommigen van deze soorten in de daar speciaal voor aangelegde ondergrondse vleermuisbunker.

Natuurtalent

In het park is ook de pluktuin van Natuurtalent te vinden aan de Veldkersweg. Een prachtige stadsboerderij met theehuis.

Bron: Gemeente Rotterdam

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Contact.
Ik Accepteer