Bewonersplatform voor een groene stad

In opmaat naar het Groenjaar in 2008 startte het Rotterdams Milieucentrum (RMC) in 2007 het Rotterdamse Parkenoverleg. Dit overlegplatform groeide in de loop der jaren uit tot een overleg waarin 29 Rotterdamse stads -, wijk -, buurtparken worden vertegenwoordigd door bewoners. Het Parkenoverleg werd opgericht omdat er veel Rotterdammers zijn die invloed willen uitoefenen op hun directe woonomgeving. Het RMC organiseert met het Parkenoverleg die invloed. Ook gaf het gemeentebestuur aan dat zij bewonersparticipatie erg belangrijk vindt en behoefte heeft aan een aanspreekpunt op het gebied van groen in de stad. Dit was een van de belangrijkste uitkomsten van het Rotterdamse Groenjaar (2008).

Invloed
De aanleiding tot de oprichting van het Parkenoverleg was dat er te weinig contact was tussen actieve bewoners over groen in de stad. Bewoners willen ook meer invloed op het beheer en de inrichting van hun parken. Bewoners wisselen in het Parkenoverleg kennis en ervaringen uit en het is een ´spreekbuis´ richting Stadsbeheer, gemeentebestuur en gebiedscommissies. Andersom heeft de gemeente de mogelijkheid om via het parkenoverleg in contact te komen met betrokkenen bewoners en gebruikers van de parken.

Initiatieven
In het parkenoverleg ontstaan ook initiatieven voor samenwerkingsprojecten en groene activiteiten zoals de Rotterdamse Parkenmaand.

Betrokkenheid
Het Parkenoverleg wil de betrokkenheid van de Rotterdammers bij de parken vergroten. Het Parkenoverleg wil dat bewoners meer invloed moeten kunnen uitoefenen op het beheer van parken, het behoud van de biodiversiteit en de (her)inrichtingsplannen van parken in de stad.

29 parken
Uiteindelijk nemen negenentwintig parkgroepen deel aan het Parkenoverleg. Het overleg vindt (minimaal) 4 maal per jaar plaats. Daarnaast worden er activiteiten en excursies georganiseerd . De parkenclubs wisselen tijdens bijeenkomsten kennis uit over initiatieven, ideeën en projecten zoals (thema wandelroutes, rondleidingen, beplanting, inspraak op beheer en de (her)inrichting van het park.

Geen theekransje
Van elke ´park – of bewonersgroep´ kan één vertegenwoordiger aanwezig zijn bij het parkenoverleg om tot een werkbare overlegsituatie te komen. Het is niet de bedoeling dat het Parkenoverleg een driemaandelijks ´theekransje´ wordt waarin bewoners kunnen bijpraten over het wel en wee in hun park. Eveneens is het niet bedoeld als klachtenbalie. Tijdens het overleg kunnen ideeën structureel worden besproken.

Kartrekker
Het RMC nam in 2007 het initiatief om het parkenoverleg op te starten er werd overleg gestart met de vele park – en bewonersgroepen in Rotterdam. Het RMC is de kartrekker van het parkenoverleg.. Het RMC betrekt indien nodig ook de gemeente bij het overleg met de bewoners. Het RMC zorgt ook voor een parkennieuwsbrief en deze website.

Secretariaat:
Het secretariaat en de organisatie van het Parkenoverleg is in handen van Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum: wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl
tel. 010 – 4656496. Het Parkenoverleg Rotterdam wordt sinds jaar en dag voorgezeten door Philip Kuypers (Spoortuin en het Essenburgpark).

Philip Kuypers