Het Ommoordse Veld is de uitloopzone van de Rotte de wijk Ommoord in. Dit is nog een oud stukje oorspronkelijk polderlandschap dat een hoge cultuurhistorische waarde heeft. De oude polderindeling door sloten en langgerekte kavels is hier nog zichtbaar. Hierdoor en door de ligging aan de rand van de wijk is dit park geschikt voor natuur- en oude cultuurbeleving in de vorm van een fietstocht een korte wandeling en zitten.

10-05-07 007

ommoordse veld 31 mei 2010 005

ommoordseveld2klein003

ommoordseveld3klein

ommoordseveld6klein

Het Ommoordse Veld bevat voor Rotterdam unieke orchideeënvelden die een aantal jaar geleden zijn uitgebreid. Het park wordt zeer veelvuldig bezocht en hoog gewaardeerd. 

(Bron: Groenvisie)