Groene Parel in Botlek

In het hart van het havengebied ligt de Landtong van Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. U kunt er kilometers lang eindeloos rondstruinen, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen, dan weer op de kuddes Schotse Hooglanders en Konikpaarden. Een AHA houdt de dieren binnen, zonder dat je tegen vervelende rasters aankijkt.

Locatie Landtong Rozenburg.

landtong-rozenburg bron free nature

Bron: Free Nature

Gronddepots
Een door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele decennia spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtige landschap. Aan de toekomst van het gebied wordt hard gewerkt. Naast het huidige natuurgebied komt er kleinschalige bedrijfsvestiging en moet er een parkachtig landschap ontstaan. Ook de manege en de modelvliegtuigclub blijven op de Landtong. Bij de ingang van het gebied ligt het Educatief Informatie Centrum, dat ook per schip bereikbaar is.

Verder lopen er diverse leidingstroken door het gebied (grote ondergrondse buizen die olie, gas en chemicaliën transporteren tussen opslagtanks en fabrieken) en staat er een radarpost van de Rotterdamse haven. Allemaal zaken die de natuur niet bijten op de Landtong.

Natuurwaarden
De Landtong is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Plassen en poelen zitten vol eenden, ganzen en rietvogels. Scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig, tal van andere steltlopers komen er op doortrek en houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er. De laatste jaren verschijnt er langzaam meer bos en struweel, waardoor spechten, nachtegaal, spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken.

Moeraswespenorchis
Niet alleen de broedvogels nemen toe, ook planten en insecten doen het goed. Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd. Overigens is de Landtong het vlinderrijkste terrein in de wijde omtrek. Alleen in Voorne’s Duin komen enkele soorten extra voor.

(Bron: www.ark.eu)