Vroeger was Hoek van Holland een onderdeel van de gemeente ’s-Gravenzande. Toen het in 1914 door Rotterdam werd geannexeerd, benoemde de toenmalige burgemeester Zimmerman de heer C.F. Jas tot zijn commissaris in Hoek van Holland. Deze commissaris is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het Hoekse groen.

De Hoekse Bosjes (HvH) 3

Aan de rand van de door hem o.a. aangelegde Hoekse bosjes, ook wel bosjes van Jas genoemd, staat een monument dat de Hoekse bevolking aan hem weidde bij zijn afscheid in 1935. Oorspronkelijk stond dit monument in de bosjes zelf, maar nadat het door vandalen was vernield is het gerenoveerd en op de huidige locatie geplaatst.

De Hoekse Bosjes (HvH) 1

Het park bevat een tweetal vijvers en er was een speelweg, waar in vroeger jaren veel activiteiten voor de kinderen werden georganiseerd.

Onlangs is de Duinweg, die het park in tweeën splitst autoluw gemaakt en eigenlijk is het een fiets/looppad geworden waar alleen vergunninghouders nog met de auto mogen komen.
De verharding op de speelweg is bij die gelegenheid ook verwijderd, daar deze al vele jaren niet meer gebruikt werd voor het doel waarvoor deze was aangelegd. Het moet nu een speel/picknickweide worden.

Het vooroorlogse Hoek van Holland was aan de zuid/westzijde geconcentreerd. De enige woning die aan de zuidzijden van de Duinweg staat is vele jaren de lokale politiepost geweest, maar had een wat vreemde ligging toen Hoek van Holland na de oorlog vooral ten oosten van de Hoekse Bosjes werd herbouwd.