Toen Rotterdam Hoek van Holland annexeerde was het overgrote merendeel in handen van Domeinen. De Duitsers hadden het dorp nagenoeg gelijk gemaakt met de grond, om een beter schootsveld richting de monding van de Waterweg te krijgen. Na de oorlog wilde aanvankelijk de Marine en Luchtmacht dat vrije schootsveld behouden. Vandaar dat de herbouw van Hoek van Holland niet op de zelfde plek heeft plaats gevonden maar op één tot vier kilometer ten oosten daarvan.

Het Vineta Duin (HvH)2

 

NASA
Het Vineta terrein is tot in de jaren negentig van de vorige eeuw in handen gebleven van Domeinen, mede doordat NASA er radioantennes had staan ten behoeve van ruimte onderzoek en ruimte vaart. Hoewel niet meer in gebruik, staan de grote schotelantennes er nog steeds.

Het Vineta Duin (HvH)3

Het Vineta Duin (HvH)4

VERBODEN TOEGANG
Rond 1997 zijn de terreinen voor het publiek vrijgegeven zoals dat heet, maar het is tot op heden ten dagen niet duidelijk wat dat precies inhoud. Nader je het gebied vanuit de Hoekse bosjes of de voormalige zeeboulevard dan kan het gehele terrein nagenoeg betreden worden, behalve vlakbij de schotels zelf. Kom je echter vanaf de Strandweg dat passeer je vier maal een afzetting met bordjes “VERBODEN TOEGANG” art 461, die er allemaal niet bepaald 12 jaar of ouder uitzien, alvorens je op het terrein bent. Door de vele jaren waarin het terrein verboden gebied was lopen er nauwelijks paden doorheen en heeft het een zeer verwilderd uiterlijk. Mooi is het wel en het is bewoond door vele diersoorten en vogels, welke juist door dat verwilderde en op sommige plaatsen ondoordringbare groen, relatief veilig kunnen leven.