Evenals het parkje aan de Nieuwlandsedijk is het Roomse duin grotendeels ontstaan door het ingraven van bunkers, welke tijdens de tweede wereldoorlog zijn gebouwd. Overigens waren deze bunkers tot aan de zestiger jaren van de vorige eeuw nog grotendeels bewoond door lokale burgers, van wie de meesten hun oorspronkelijke woonplek de oorlog niet had doorstaan.

Locatie van het Roomse Duin.

Roomse Duin1 (HvH)

Het gebied dankt haar naam aan een R.K. kerkhof dat zich ooit tussen de huidige R.K. kerk en de oostgrens van het duingebied bevond. Ten zuiden ervan bevond zich een deel van het Engelse transitkamp wat na de ontruiming en sloop in 1961 eigenlijk vanzelf een onderdeel is geworden van het Rooms duin.

Roomse Duin4 (HvH)

Ten Noorden ervan bevond zich ooit een braakliggend terrein waarvoor in 1947 de bestemming sportterrein werd gegeven. Behalve een voetbalveld van de Hoekse Boys en een klein tennisveld, is het tot de uitvoering van deze bestemming nooit gekomen. Hierdoor werd op vrij natuurlijke wijze het Roomse duin stukken groter, ook al waren daar geen glooiingen. Wandel en fietspaden werden er in de loop der jaren in aangebracht die rondom het parkje kwamen te liggen en daar werd de naam “Rondgang” aan gegeven.

In de begin jaren van deze eeuw moest er een nieuwe locatie worden gevonden voor de Rugby vereniging in Hoek van Holland omdat op de plaats waar zij zaten woningbouw was gepland. Men heeft voor deze gelegenheid het bestemmingsplan uit 1947 uit de archieven opgegraven en alsnog uitgevoerd. Hierdoor is dat deel van het park nagenoeg verloren gegaan en werd in 2009 het park, waar nog maar weinig aan groen is overgebleven als nieuw sportpark opgeleverd.