Een van de jongste stukjes Hoek van Holland is de Dixhoorn driehoek. In de zestiger jaren van de vorige eeuw is dit gebied gedeeltelijk drooggelegd en verder door natuurlijke aanzanding vanuit de Noordzee ontstaan. Het is doorkruist met wandel en fietspaden en inmiddels ontwikkeld tot een vrij exclusief duinpark.

De bomenrij op de bovenste foto tussen de antenneschotel en de villa, vormde ooit een beplanting bovenop de duinen aan zee. Het stukje weg dat te zien is op de tweede foto is de voormalige Boulevard die destijds pal langs het strand liep. De betonnen rand op de derde foto is de eerste tree van een trap die er nog altijd ligt, maar ooit was de onderste tree op het strand van Hoek van Holland. De twee mensen op de onderste foto zouden in de vijftiger jaren van de vorige eeuw vlak langs de vloedlijn van de Noordzee hebben gelopen.

De Dixhoorn Driehoek2(HvH)

Het zand dat voor de ophoging van de Dixhoorn driehoek gebruikt is, is voor een groot deel afkomstig uit de Nieuwe Waterweg, voor het op diepte houden van die vaarroute naar Rotterdam. Schepen die er vele jaren lang doorheen gevaren hebben, waren vaak ook geladen met graan, kruiden en zaden voor diverse doeleinden. Op een of andere manier zijn er schepen geweest die een beetje van die lading hebben verloren, onder andere tijdens het lossen ervan. Dit is in het zand op de bodem van de Nieuwe Waterweg terecht gekomen en vervolgens in de Dixhoorn driehoek.

De Dixhoorn Driehoek4 (HvH)

Dit althans is de theorie die er bestaat over de soms heel bijzondere en voor Nederland unieke planten en struiken die tegenwoordig in de Dixhoorn driehoek voorkomen. Lange tijd blijven zaden onder de grond goed, dat is reeds lang bekend, dus is deze theorie niet bepaald onzinnig. Het maakt in elk geval de Dixhoorn driehoek tot een zeer mooi en exclusief gebied.

De Dixhoorn Driehoek3 (HvH)