Schiebroekse park

Hier vindt begrazing door Schotse Hooglanders plaats, waardoor een grotere variatie in de begroeiing ontstaat. Er is een globaal inrichtingsplan vastgesteld, dat voor deze zone (de noord- westelijke kant) uitgaat van een natte vegetatie, die niet zo hoog uit kan groeien.

Natuurlijk
Het huidige park is veel natuurlijker aangelegd dan vroeger. Er zijn bijvoorbeeld ‘takkenrillen’ te vinden, waar snoeihout wordt neergelegd, zodat het in de natuur blijft. Verder zijn de oevers en de beplanting aangepast. Om de natuurlijke structuur te behouden, zijn er bovendien Schotse Hooglanders geïntroduceerd. Deze grazen het groen weg, zonder daarbij zo rigoureus te werk te gaan als een maaimachine. De harige dieren hebben dus een nuttige taak, maar zijn natuurlijk ook een echte publiekstrekker. Het park is zeer groen en er is veel variatie in vegetatie. Zo is er bijvoorbeeld een bos met alleen Kaukasische Vleugelnoot. Verder staan er bomen zoals o.a. de els, esdoorn, beuk, meidoorn en de vlier. Beschermde soorten die zich in het gebied bevinden zijn Zwanebloem, Dotterbloem, Grote Kaardebol en Brede Wespenorchis.

Vleermuizen
Er zijn ook veel kleine dieren in het park te vinden, zoals rietvogels, libellen en vlinders. Maar het meest bijzonder zijn toch wel de vleermuizen. In het park komen allerlei soorten voor, van de gewone dwergvleermuis, tot de rosse vleermuis en de watervleermuis. Overdag schuilen sommigen van deze soorten in de daar speciaal voor aangelegde ondergrondse vleermuisbunker.

Bron: Gemeente Rotterdam

 

Schiebroeksepark.2.

De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik is actief lid van het Rotterdamse Parkenoverleg en waakt over het park en reageert waar nodig op kap – en herinrichtingsplannen.

Schiebroekse-park.Bord.1

 

 

 

Het parkenoverleg van Rotterdam