Wollefoppenpark

Het Wollefoppenpark is na 1975 aangelegd aan de noordkant van de wijk Zevenkamp. Ter plekke is de oorspronkelijke venige kleibodem veelal nog aanwezig: hierop is een gevarieerd groengebied aangelegd volgens een strakke geometrische structuur, deel aansluitend op de oude slotenverkaveling van de droogmakerij Alexander. In het park ligt een mooie botanische tuin, die wordt onderhouden door pupillen van de Stichting Orion. Bij deze tuin ligt een klein natuurbosje en een aangelegd bloemrijk (moeras) grasland.

Wollefoppengroen & co

Het parkenoverleg van Rotterdam