Semiramispark

Langs de Hoofdweg in de wijk Oosterflank ligt het restant van de buitenplaats ‘Semiramis’ aangelegd rond 1930. Toen in de tachtiger jaren de omgeving werd volgebouwd met woningen, werd hiervan een park gemaakt, waarbij binnen de tuinstructuur bosplantsoenen en groepen bomen werden bijgeplant. Omdat het park ecologisch wordt beheerd en op de oorspronkelijke venige natte bodem is aangelegd, is er een gevarieerd nat parklandschap ontstaan met enkele vijvers. Er zijn enkele zeldzame boomsoorten aanwezig.
Het park beslaat een oppervlakte van 2,8 ha.

Wijknatuurteam Alexander

Het parkenoverleg van Rotterdam